Disclaimer


Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 • In deze disclaimer wordt bedoeld:
  • Met de website; de website www.overdwars.info en alle onderliggende pagina’s (verder genoemd ‘deze website’).
  • Met de gebruiker wordt bedoeld U, als bezoeker van bovengenoemde website.
  • En met de bevoegde uitgever van deze website wordt bedoeld de onderneming Overdwars Fysiotherapie Neurorevalidatie (verder genoemd ‘Overdwars’).
 • Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en dient ter informatie aan U als gebruiker. Overdwars geeft geen enkele garantie inzake de juistheid, volledigheid of het bijgewerkt zijn van de informatie die via deze website wordt geraadpleegd of die via deze website wordt uitgewisseld.

 • Er kunnen op geen enkele wijze rechten ontleent worden aan de inhoud van deze website, noch is Overdwars verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
 • Overdwars bied geen garantie over de veiligheid van deze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website.
 • Het kan voorkomen dat er gerefereerd wordt naar websites van derden. Ook hier is Overdwars niet verantwoordelijk voor de pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.
 • Overdwars zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging van haar website.
 • Niets van deze website dient zonder toestemming gebruikt te worden door derden. Toestemming tot gebruik van het getoonde dient schriftelijk aan Overdwars te worden verzocht. Nederlands recht is hierop van toepassing.