Fysiotherapie Neurorevalidatie

Heeft u fysiotherapeutische zorg nodig omdat u schade heeft aan de hersenen, ruggenmerg, zenuwen en/of overgang van zenuw naar spier, die in meer of mindere mate blijvende beperkingen in het dagelijks leven tot gevolg hebben, dan bent u bij mij op de juiste plek.

U wordt vaak als eerste in het ziekenhuis behandeld, en in veel gevallen krijgt u daarna een revalidatietraject aangeboden in het revalidatiecentrum of verpleeghuis. Maar wat als de zorg daar stopt of dat u helemaal geen revalidatietraject wordt aangeboden…?

U krijgt te horen dat u naar huis kunt om uw leven daar weer verder op te pakken. Maar hoe gaat u dat eigenlijk doen?

Uw leven is ingrijpend veranderd. Dingen gaan niet meer zoals voorheen. U herkent u lichaam niet meer, signalen zijn anders, u kunt (veel) minder met uw lichaam en/of met uw hoofd, u bent sneller vermoeid, u heeft meer pijn, u kunt niet, of minder goed op woorden komen en/ of u bent snel overprikkeld. Dit zijn maar een paar voorbeelden van de effecten na hersen- of zenuwschade.


Ik zie het als een uitdaging om samen met u op zoek te gaan naar de mogelijkheden en u te ondersteunen bij uw ont-wikkelings proces. Juiste informatie en voorlichting kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan uw behandeling, evenals het gebruik van hulpmiddelen.

In mijn werk ben ik op de hoogte van de nieuwste inzichten en richtlijnen binnen de revalidatie en zie mijzelf als een schakel tussen de verschillende hulpverleners. Samenwerking tussen de hulpverleners, het delen van kennis en het kunnen uitwisselen van ervaringen is voor mij een belangrijk uitgangspunt.

Ik ben creatief en praktisch in het bedenken en onderzoeken van de mogelijkheden en blijf tegelijkertijd realistisch. Bovendien vind ik het belangrijk u zoveel mogelijk te laten ervaren, binnen een veilige omgeving. In de behandeling vervul ik een coachende rol. Ik ondersteun, motiveer, adviseer en laat u hierbij uw eigen proces doorlopen.

Daarnaast kijk ik verder dan de grenzen van de reguliere geneeskunst en kleur graag buiten de lijntjes. Ik zie de mens als één geheel en leg van hieruit allerlei verbindingen. Ik werk vanuit een zachte benadering en de ontspanning, waarbij het lichaam leidend is.

Juist door deze verbinding is er heel veel meer mogelijk.

Doelgroep


  • Dwarslaesie, Caudalaesie, Guillain-Barré Syndroom
  • Niet aangeboren hersenletsel; CVA, hersentrauma, hersentumoren
  • Cerebrale Parese
  • Whiplash

Behandelvormen

Mobiliteit

Mobiliteit

Behandeling is gericht op het verbeteren of onderhouden van gewrichtsmobiliteit en spierlengte, met name beperkingen door spasticiteit en/of beperkte motorische functie hebben de aandacht.

Krachttraining

Krachttraining

Krachttraining is gericht op verbeteren en/of onderhouden van spierkracht zo nodig met aangepaste apparatuur en/of hulpmiddelen.

Red-cord training

Red-cord training

Red-cord training kan gebruikt worden voor krachttraining bij beperkte motorische functie en/of voor training rompstabiliteit.

Balanstraining

Balanstraining

Balanstraining is, zo mogelijk, gericht op het verbeteren en gebruik van buik- en rugspieren. Daarnaast wordt er in zit, staan en lopen naast statische balans ook op proactieve en reactieve balans geoefend.

Looptraining

Looptraining

Looptraining bestaat uit het trainen van de loopvaardigheid in al zijn facetten. Ook wordt beoordeeld of uw hulpmiddelen/voorzieningen optimaal aansluiten bij uw huidige situatie.

Sta- en looptraining met plafondlift en harnas

Sta- en looptraining met plafondlift en harnas

Loop-, sta- en balanstraining met behulp van harnas en plafondlift zodat veiligheid geborgen is in een vroege sta- en loopfase.

Ontspanning

Ontspanning

Ontspanning van het lichaam (vanuit de craniosacraal therapie). Dit kan een positief effect hebben op vermindering van spasmen, overprikkeling en pijnklachten.

Coaching

Coaching

Behandeling bestaat uit informatieoverdracht over de aandoeningen, coachen in belasting/ belastbaarheid en procesbegeleiding.

Loopspreekuur

Loopspreekuur

Loopspreekuur is samen met de podopostural therapeut, Wouter Fremery www.podologiefremery.nl

Samenwerking

Samenwerking

Samenwerking vindt plaats in de lijn waarbij er korte lijnen zijn met revalidatieartsen, huisartsen en ergotherapie.

Afspraak maken

Als u gebruik wilt maken van mijn expertise, kunt u telefonisch een afspraak maken of een e-mail sturen. Door met mij een afspraak te maken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Overdwars.

Intake fysiotherapie
  • De eerste afspraak bestaat uit 2 zittingen: een anamnese en een uitgebreid onderzoek. In de anamnese vraag ik naar uw klachten, de beperkingen die u ondervindt en ook naar uw hulpvraag. Wat wilt u? Waar wordt u blij van en wat zou u uiteindelijk willen kunnen?
  • Het onderzoek is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van uw fysieke situatie, zodat ik hierop het behandelplan kan afstemmen. Samen met u kijk ik naar wat er nodig is om u hulpvraag te kunnen beantwoorden. Wat zijn de belangrijkste problemen die u ondervindt, wat is belangrijk voor u en zou u graag willen kunnen, wat is hiervoor nodig en welke andere disciplines zijn hierbij belangrijk.
De behandeling
  • De behandeling vindt plaats in de praktijk tenzij dit voor u niet haalbaar is en/of de behandeling in de thuissituatie beter aansluit op uw hulpvraag.
  • De behandeling is gericht op uw hulpvraag en kan, zo mogelijk, vanuit de reguliere als de alternatieve benadering toegepast worden, waarbij deze complementair zijn.

Note:
Overdwars heeft per 2024 contracten met VGZ (UNIVE, IZA, IZZ), Zilveren Kruis (FBTO, Friesland), ONVZ, ASR, DSW (Stad Holland) en Menzis.

Dit betekent, dat als u verzekerd bent bij één van de andere zorgverzekeraars, u wel door mij behandeld kunt worden, alleen, u betaalt dan zelf een klein gedeelte van uw behandeling. Het percentage is per zorgverzekeraar verschillend. U kunt dit navragen bij uw eigen zorgverzekeraar.