Fysiotherapie Neurorevalidatie

Heeft u fysiotherapeutische zorg nodig omdat u schade heeft aan de hersenen, ruggenmerg, zenuwen en/of overgang van zenuw naar spier, die in meer of mindere mate blijvende beperkingen in het dagelijks leven tot gevolg hebben, dan bent u bij mij op de juiste plek.

U wordt vaak als eerste in het ziekenhuis behandeld, en in veel gevallen krijgt u daarna een revalidatietraject aangeboden in het revalidatiecentrum of verpleeghuis. Maar wat als de zorg daar stopt of er helemaal geen revalidatietraject wordt aangeboden…

U krijgt te horen dat u naar huis kunt om uw leven daar weer verder op te pakken. Maar hoe doet u dat eigenlijk?

Uw leven is ingrijpend veranderd. Dingen gaan niet meer zoals voorheen, u herkent u lichaam niet meer, signalen zijn anders, u kunt (veel) minder met uw lichaam en/of met uw hoofd, u bent sneller vermoeid, u heeft meer pijn, u kunt niet of minder goed op woorden komen en/ of u bent snel overprikkeld. Dit zijn maar een paar voorbeelden van de effecten na zenuwschade.

Ik zie het als een uitdaging om samen met u op zoek te gaan naar de mogelijkheden en u te ondersteunen in uw ontwikkelingsproces. Het geven van informatie en voorlichting kunnen tijdens uw behandelingen een belangrijke bijdrage leveren, evenals het gebruik van aanpassingen en/of hulpmiddelen.

In mijn werk maak ik gebruik van de nieuwste inzichten en richtlijnen binnen de revalidatie en zie mijzelf als een schakel tussen de verschillende hulpverleners waarbij de samenwerking en het delen van kennis en ervaring een belangrijk uitgangspunt is in mijn handelen.

Ik ben creatief en praktisch in het bedenken en onderzoeken van de mogelijkheden en blijf tegelijkertijd realistisch. Bovendien vind ik het belangrijk u zoveel mogelijk te laten ervaren binnen een veilige omgeving. In de behandeling vervul ik een coachende rol. Ik ondersteun, motiveer, adviseer en laat u hierbij uw eigen proces doorlopen.

Daarnaast kijk ik verder dan de grenzen van de reguliere geneeskunst en kleur graag buiten de lijntjes waarbij ik de mens als één geheel zie en van daaruit allerlei verbindingen leg. Ik werk vanuit een zachte benadering en graag vanuit de ontspanning waarbij het lichaam leidend is. En vanuit deze verbinding is er heel veel mogelijk.

Doelgroep


  • Dwarslaesie, Caudalaesie
  • Niet aangeboren hersenletsel; CVA, hersentrauma, hersentumoren
  • Cerebrale Parese
  • Guillain-Barré Syndroom
  • Whiplash

Behandelvormen

Mobiliteit

Mobiliteit

Behandeling is gericht op het verbeteren of onderhouden van gewrichtsmobiliteit en spierlengte, met name beperkingen door spasticiteit en/of beperkte motorische functie hebben de aandacht.

Krachttraining

Krachttraining

Krachttraining is gericht op verbeteren en/of onderhouden van spierkracht zo nodig met aangepaste apparatuur en/of hulpmiddelen.

Red-cord training

Red-cord training

Red-cord training kan gebruikt worden voor krachttraining bij beperkte motorische functie en/of voor training rompstabiliteit.

Balanstraining

Balanstraining

Balanstraining is, zo mogelijk, gericht op het verbeteren en gebruik van buik- en rugspieren. Daarnaast wordt er in zit, staan en lopen naast statische balans ook op proactieve en reactieve balans geoefend.

Looptraining

Looptraining

Looptraining bestaat uit het trainen van de loopvaardigheid in al zijn facetten. Ook wordt beoordeeld of uw hulpmiddelen/voorzieningen optimaal aansluiten bij uw huidige situatie.

Rolstoeltraining

Rolstoeltraining

Rolstoeltraining bestaat uit het aanleren van rolstoelvaardigheden. Dit kan zowel in de praktijk als daarbuiten plaatsvinden.

Conditietraining

Conditietraining

Conditietraining kan op verschillende manieren plaatsvinden afhankelijk van uw beperking; hometrainer, loopband, roeiapparaat, motomed, handbike, circuit en kan zowel binnen als buiten plaatsvinden.

Looptraining met plafondlift en harnas

Looptraining met plafondlift en harnas

Loop, sta-balanstraining met behulp van harnas en plafondtillift (foto looptraining c-mill behouden). Door deze combinatie wordt er veiligheid geboden en hoeft u niet bang te zijn om te vallen. Hierdoor kan er op een hoger niveau geoefend worden met meer uitdagende oefeningen. Ook kan er al geoefend worden met staan als u beperkte kracht in de benen heeft.
Een passieve sta-tafel staat ook ter beschikking om het staan in een vroege fase al te oefenen.

Ontspanning

Ontspanning

Ontspanning van het lichaam vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste en hier wordt vaak het minst aandacht aan besteed. Vaak staat therapie in het teken van hard trainen want dan kom je vooruit en word je beter, terwijl het lichaam eigenlijk heeft te herstellen. Met craniotechnieken kan ik samen met u de stap van hoofd naar lichaam gaan maken. Hoe kan ik leren ontspannen, hoe kan ik mijn lichaam weer beter gaan waarnemen? Wat vertelt mijn lichaam mij eigenlijk? En hoe kan ik daarop antwoorden?

Loopspreekuur

Loopspreekuur

1x per 3maanden hebben wij loopspreekuur samen met de podopostural therapeut, Wouter Fremery, voor mensen die (nog) geen orthopedische schoenen nodig hebben maar wel klachten ervaren aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Coaching

Coaching

Behandeling bestaat uit informatieoverdracht over de aandoeningen, coachen in belasting/ belastbaarheid en procesbegeleiding.

Samenwerking

Samenwerking

De behandeling vindt plaats in samenwerking met de betreffende verwijzer, huisarts, en zo nodig ergotherapeuten, verpleging, collegae fysiotherapeuten en andere disciplines betrokken bij uw revalidatie thuis waarbij het streven is een zo veel mogelijk aan te sluiten bij uw hulpvraag.

Afspraak maken

Als u gebruik wilt maken van mijn expertise, kunt u telefonisch een afspraak maken of een e-mail sturen. Door met mij een afspraak te maken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Overdwars.

Intake fysiotherapie
  • De eerste afspraak bestaat uit 2 zittingen: een anamnese en een uitgebreid onderzoek. In de anamnese vraag ik naar uw klachten, de beperkingen die u ondervindt en ook naar uw hulpvraag. Wat wilt u? Waar wordt u blij van en waar ligt voor u een verlangen om te kunnen.
  • Het onderzoek is bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van uw situatie en hierop een behandelplan af te stemmen. Samen met u kijken we naar wat er nodig is om u hulpvraag te kunnen beantwoorden. Wat zijn de belangrijkste problemen die u ondervindt, wat is belangrijk voor u en zou u graag willen kunnen, wat is hiervoor nodig en welke andere disciplines zijn belangrijk erbij te betrekken.
De behandeling
  • De behandeling vindt plaats in de praktijk tenzij dit voor u niet haalbaar is en/of de behandeling in de thuissituatie beter aansluit op uw hulpvraag.
  • De behandeling is gericht op uw hulpvraag en kan zo mogelijk vanuit de reguliere als de alternatieve benadering toegepast worden waarbij de behandelingen complementair zijn aan elkaar.

Note:
Overdwars heeft per 2024 alleen nog contracten met VGZ (UNIVE, IZA, IZZ), Zilveren Kruis (FBTO, Friesland), ONVZ, ASR, DSW (Stad Holland) en Menzis

Dit betekent dat als u verzekerd bent bij één van de andere zorgverzekeraars, u wel door mij behandeld kunt worden alleen zult u dan een klein gedeelte van uw behandeling zelf hebben te betalen. Welk percentage dit is verschilt per zorgverzekeraar en kunt u navragen bij uw eigen zorgverzekeraar.