Overdwars Fysiotherapie Neurorevalidatie


Welkom bij Overdwars Fysiotherapie Neurorevalidatie.

Overdwars Fysiotherapie Neurorevalidatie is een initiatief van Maurilla van den Broek. Overdwars zet zich, in de thuissituatie, in voor mensen met complexe neurologische aandoeningen en hun naasten. Wij hebben specialistische kennis en expertise op het gebied van neurologie, werken samen met verschillende disciplines en met de verwijzers. Wij volgen de richtlijnen en zijn altijd op zoek naar verbetering en innovaties zowel binnen Overdwars als met anderen, zodat wij een kwalitatief juiste zorg kunnen blijven waarborgen.