Missie en Visie


Missie

Overdwars staat voor hoge kwalitatieve zorg en zet deze zorg, voor mensen met complexe neurologische aandoeningen en hun naasten, in de thuissituatie voort waar de ziekenhuizen en revalidatiecentra stoppen.
Wij willen, binnen de mogelijkheden van de aandoening, het welzijn van de cliënt vergroten door kleinschaligheid en behandelingen op maat naar wens van de cliënt.

Kennis en expertise, persoonlijke aandacht en samenwerking zijn hierbij belangrijke kernwaarden.


Visie

Overdwars onderscheidt zich van de reguliere fysiotherapeutische zorg door zich, in de thuissituatie, specifiek te richten op zorg aan mensen met complex neurologische aandoeningen en hun naasten.