Wat doet Overdwars Fysiotherapie Neurorevalidatie precies?


De kern van onze dienstverlening is fysiotherapeutische zorg leveren aan alle mensen met schade aan de hersenen, ruggenmerg, zenuwen en/of overgang van zenuw naar spier, die blijvende beperkingen in het dagelijks leven tot gevolg hebben. Hierbij wordt beoogt functies, vaardigheden en participatie zo mogelijk te verbeteren en/of te behouden en tegelijkertijd fitheid en welbevinden te optimaliseren.

Samen met u gaan wij op zoek naar uw hulpvraag. Wat zijn de belangrijkste problemen die u ondervindt en welke disciplines zijn er nodig om mee samen te werken.

Onze gespecialiseerde revalidatietherapeuten zijn creatief en praktisch in het bedenken en onderzoeken van de mogelijkheden en blijven tegelijkertijd realistisch. Bovendien vinden wij het bij Overdwars belangrijk u zoveel mogelijk te laten ervaren binnen een veilige omgeving. In de behandeling vervullen wij een coachende rol. Wij ondersteunen, motiveren, adviseren en laten u hierbij uw eigen proces doorlopen.


Behandelvormen

Mobiliteit

Mobiliteit

Behandeling is gericht op het verbeteren of onderhouden van gewrichtsmobiliteit en spierlengte, met name beperkingen door spasticiteit en/of beperkte motorische functie hebben de aandacht.

Krachttraining

Krachttraining

Krachttraining is gericht op verbeteren en/of onderhouden van spierkracht zo nodig met aangepaste apparatuur en/of hulpmiddelen.

Red-cord training

Red-cord training

Red-cord training kan gebruikt worden voor krachttraining bij beperkte motorische functie en/of voor training rompstabiliteit.

Balanstraining

Balanstraining

Balanstraining is, zo mogelijk, gericht op het verbeteren en gebruik van buik- en rugspieren. Daarnaast wordt er in zit, staan en lopen naast statische balans ook op proactieve en reactieve balans geoefend.

Looptraining

Looptraining

Looptraining bestaat uit het trainen van de loopvaardigheid in al zijn facetten. Ook wordt beoordeeld of uw hulpmiddelen/voorzieningen optimaal aansluiten bij uw huidige situatie.

Rolstoeltraining

Rolstoeltraining

Rolstoeltraining bestaat uit het aanleren van rolstoelvaardigheden. Dit kan zowel in de praktijk als daarbuiten plaatsvinden.

Conditietraining

Conditietraining

Conditietraining kan op verschillende manieren plaatsvinden afhankelijk van uw beperking; hometrainer, loopband, roeiapparaat, motomed, handbike, circuit en kan zowel binnen als buiten plaatsvinden.

Looptraining met plafondlift en harnas

Looptraining met plafondlift en harnas

Loop, sta-balanstraining met behulp van harnas en plafondtillift (foto looptraining c-mill behouden). Door deze combinatie wordt er veiligheid geboden en hoeft u niet bang te zijn om te vallen. Hierdoor kan er op een hoger niveau geoefend worden met meer uitdagende oefeningen. Ook kan er al geoefend worden met staan als u beperkte kracht in de benen heeft.
Een passieve sta-tafel staat ook ter beschikking om het staan in een vroege fase al te oefenen.

Ontspanning

Ontspanning

Ontspanning van het lichaam vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste en hier wordt vaak het minst aandacht aan besteed. Vaak staat therapie in het teken van hard trainen want dan kom je vooruit en word je beter, terwijl het lichaam eigenlijk heeft te herstellen. Met craniotechnieken kan ik samen met u de stap van hoofd naar lichaam gaan maken. Hoe kan ik leren ontspannen, hoe kan ik mijn lichaam weer beter gaan waarnemen? Wat vertelt mijn lichaam mij eigenlijk? En hoe kan ik daarop antwoorden?

Loopspreekuur

Loopspreekuur

1x per 3maanden hebben wij loopspreekuur samen met de podopostural therapeut, Wouter Fremery, voor mensen die (nog) geen orthopedische schoenen nodig hebben maar wel klachten ervaren aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Coaching

Coaching

Behandeling bestaat uit informatieoverdracht over de aandoeningen, coachen in belasting/ belastbaarheid en procesbegeleiding.

Samenwerking

Samenwerking

De behandeling vindt plaats in samenwerking met de betreffende verwijzer, huisarts, en zo nodig ergotherapeuten, verpleging, collegae fysiotherapeuten en andere disciplines betrokken bij uw revalidatie thuis waarbij het streven is een zo veel mogelijk aan te sluiten bij uw hulpvraag.