Wat is Fysiotherapie Neurorevalidatie


Neurorevalidatie is bedoeld voor alle mensen met schade aan de hersenen, ruggenmerg, zenuwen en of overgangen tussen zenuw en spier, die blijvende beperkingen in het dagelijks leven tot gevolg hebben. Neurorevalidatie wil zeggen dat de revalidatiezorg uit het ziekenhuis en/of revalidatiecentrum doorgaat in de thuissituatie (nazorg), waar deze bestaat uit fysiotherapie in samenwerking met de verwijzer en andere disciplines als huisartsen, ergotherapie, (neuro)verpleegkundigen en NAH professionals.


Fysiotherapie

Overdwars Fysiotherapie Neurorevalidatie ziet het als een uitdaging om samen met u op zoek te gaan naar uw mogelijkheden en u te ondersteunen in uw ontwikkelingsproces. Het gebruik van aanpassingen en hulpmiddelen kan tijdens uw behandelingen een belangrijke bijdrage leveren, evenals het geven van informatie en voorlichting.

Wij maken gebruik van de nieuwste inzichten en richtlijnen binnen de revalidatie en zijn een schakel tussen de verschillende zorgverleners waarbij de samenwerking en het delen van kennis en ervaring een belangrijk uitgangspunt is in ons handelen.

Uw nazorg kan bestaan uit, afhankelijk van uw hulpvraag:

 • Het zelf kunnen managen en controleren van uw beperkingen
 • Het trainen van fitheid en vaardigheden voor uw dagelijkse activiteiten (bijv. rolstoel rijden, lopen, fietsen, eten, wassen, aankleden e.d.)
 • Het informeren over en signaleren van complicaties van uw aandoening (bijv. decubitus, contracturen, pijn e.d.)
 • Het preventief handelen in voorkomen van deze complicaties
 • Het beoordelen of uw hulpmiddelen/voorzieningen optimaal aansluiten bij uw huidige situatie (bijv. rolstoel, zitkussen, loophulpmiddelen, orthesen e.d.)
 • Het coachen van u in het omgaan met uw beperkingen
 • Het zelf kunnen managen van benodigde zorg
 • Het begeleiden van uw re-integratie in de samenleving (bijv. boodschappen, naar vrienden, werk, sporten e.d.)
 • Terugverwijzen indien u gespecialiseerde zorg nodig heeft
 • Samenwerking met verwijzers of ander betrokken hulpverleners.

(Video-) consultatie
 • Mocht u elders behandeld worden en vragen hebben over uw behandeling kunt u altijd, in overleg met uw eigen therapeut, een afspraak met ons maken voor een eenmalig fysiotherapeutisch consult in één van de praktijken waarmee wij samenwerken, bij u thuis of bij u eigen therapeut. Over onze bevindingen vatten we samen in een rapportage met een daarbij behorend advies. Ook bestaat de mogelijkheid tot video-consultatie, als u bijvoorbeeld verder weg woont.
 • Mocht het, bij complexe revalidatievragen, door uw verwijzer belangrijk gevonden worden om als gespecialiseerd revalidatietherapeut mee te denken en/of te behandelen in uw thuissituatie, kunt u of uw verwijzer contact opnemen. Mocht u al door een fysiotherapeut behandeld worden, kan dit traject in samenwerking met uw eigen fysiotherapeut plaatsvinden. Indien er meerderen fysiotherapiepraktijken bij uw behandeling betrokken zijn, is in sommige gevallen wel goedkeuring door de zorgverzekeraar noodzakelijk alvorens te kunnen starten.

Te allen tijde wordt beoordeeld uw hulpvraag in de reguliere fysiotherapiepraktijk behandeld kan worden of dat u dient te worden doorverwezen naar specialistische zorg in de gespecialiseerde revalidatiecentra.