Wie ben ik


Ik ben Maurilla van den Broek, drs. Geneeskunde, Fysiotherapeut, Orthomoleculair therapeut en oprichtster van Overdwars Fysiotherapie Neurorevalidatie.

In 1991 ben ik, gefascineerd door het menselijk lichaam, begonnen met de studie geneeskunde. Ik raakte al snel geïnteresseerd in het houdings- en bewegingsapparaat. Gedurende mijn studie heb ik veel tijd doorgebracht op snijzaal: leren door te doen. Door deze ervaring werd ik nieuwsgierig naar de opleiding fysiotherapie en besloot hier een jaar aan te besteden. Hier merkte ik dat fysiotherapie veel dichter bij mij als persoon lag; meer tijd voor de mens, het samen werken aan herstel, de creativiteit van de behandelingen, de mens uitdagen zijn of haar grens op te zoeken en het praktisch handelen. Dit alles heeft mij doen besluiten de opleiding fysiotherapie af te ronden en na het behalen van het doctoraal examen geneeskunde, mijn weg te vervolgen als fysiotherapeut.

Tot eind 2014 ben ik als fysiotherapeut werkzaam geweest in het revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. Ik heb mogen werken met mensen met een dwarslaesie en andere neurologische en orthopedische aandoeningen. De complexiteit van de neurologische aandoeningen houdt mij enorm bezig. De aanpassingen die het lichaam zelf maakt bij verlies van functie. De handelingen die je als behandelteam verricht om een zo hoog mogelijk functioneel niveau te behalen. En daarnaast de evenzo belangrijke psychosociale aspecten. De persoon achter de aandoening. De manier waarop hij/zij omgaat met zijn/haar beperking; de worsteling, het gevoel van constant ‘moeten’ presteren, de vechtlust, de humor, de gelatenheid, de hoop, het verdriet en dan na de revalidatie ook het leven thuis weer vervolgen in de rol als individu, als partner, vader, moeder, broer, zus, werkgever en of werknemer en nog vele anderen.

Vanaf 2015 zet ik mij in voor deze groep mensen. Ik doe dit vanuit Overdwars Fysiotherapie Neurorevalidatie. Met Overdwars zet ik de zorg in de thuissituatie voort waar deze in de ziekenhuizen en/of revalidatiecentra stopt.