Maurilla van den Broek

Mijn naam is Maurilla van den Broek. Lang geleden ben ik aan een reis begonnen over onverharde paden, daar waar de mooiste bloemen bloeien, veelal tegen de stroom in en mijn hart volgend.

Ik beweeg van binnenuit en laat mij leiden door mijn intuïtie, om dáár uit te komen waar ik nodig ben en iets te doen heb.

Tijden kan ik dobberen op zee, niet wetend waarheen, totdat ik weer vaste grond heb gevonden. Ik kom hierdoor op de meest prachtige plekken. Ik ben nieuwsgierig, onderzoekend, luisterend, voelend en ik kan zijn.

Ik weet hoe het is om aan de andere kant te staan. De kant van de revalidatie, op een andere manier naar het leven te kijken en deze opnieuw invulling te geven. Door deze persoonlijke ervaring ben ik nog meer geïnteresseerd geraakt in de alternatieve en complementaire geneeskunde. Daar waar de reguliere geneeskunde ophoudt, kan de holistische kijk vanuit de alternatieve en complementaire geneeskunde, de mens completer maken.

Mijn holistische kijk op de mens en het leven heeft steeds meer vorm gekregen. Een integratie van deze 2 werelden is nu een belangrijk uitgangspunt in mijn handelen. Wij mensen zijn zoveel meer dan alleen onze delen. Alles is één en alles is met elkaar verbonden. Van hieruit wil ik zijn, leven en werken.

Essentieel voor mij hierbij is bewustzijnsgroei tussen hoofd, hart en buik en van daaruit te bewegen, uitgaande van het zelfhelend vermogen van ons lichaam.


Tijdens mijn opleiding geneeskunde ben ik fysiotherapie gaan studeren. Vanuit de fysiotherapie voelde ik mij dichter naast de mens staan.

De mens die mij fascineert in al haar facetten en waarbij ik al mijn kennis en weten kan samenbrengen in wat ik voel, denk en doe.

Na mijn afstuderen heb ik 14 jaar in het Revalidatiecentrum De Hoogstraat gewerkt. Vanaf 2015 heb ik mijn eigen praktijk, Overdwars. Ik ben wederom op reis gegaan, als pionier in een onontgonnen gebied om te realiseren waar ik van droomde, wat ik in essentie te doen had; ‘neurorevalidatie in de thuissituatie’ op de kaart zetten. Nu zo’n 8 jaar later wordt er in veel praktijken wel een vorm van neurorevalidatie aangeboden en is er is veel meer herkenning en erkenning voor deze groep mensen.

Door mijn ervaringen afgelopen jaren en nieuwe inzichten, voel ik dat ik een nieuwe richting wil inslaan. Als mens en als therapeut heb ik mij opengesteld voor alternatieve en complementaire behandelvormen waaronder osteopathie, viscerale- en craniosacrale therapie, orthomoleculaire therapie, creatieve therapie, stembevrijding en dans. Hierbij heb ik een aantal prachtige reizen in mijzelf gemaakt en ben daarbij meer op zoek gegaan naar mijn eigen stem. Er heeft bij mij een bewustzijnsgroei plaatsgevonden, die nog steeds groeiende is. Hierdoor ben ik steeds meer vanuit mijn essentie gaan leven.

Door deze groei merk ik ook dat fysiotherapie met al haar protocollen, wetten en regels mij steeds verder doet verwijderen van deze essentie.

Ik ben ervan overtuigd dat er meerdere wegen naar Rome leiden en dat het vooral belangrijk is naar je lichaam te kunnen en durven luisteren, ook al heb je beperkingen. Heb vertrouwen dat je lichaam precies weet wat het nodig heeft om de verbinding tussen hoofd, hart en buik te kunnen maken. Je hebt de antwoorden al in jezelf.

En op het pad wat ik nu loop, is craniosacraal therapie een manier om de verbinding tussen hoofd, hart en buik te maken. Een fijne behandelvorm om gehoor te geven aan dat wat voor mij essentieel is. De zachte handreiking waarmee ik luister en het open hart waar mee ik kijk naar wat jouw lichaam jou wil vertellen. Thuiskomen in je lichaam! Hoe mooi zou dit zijn?