Maurilla van den Broek

Mijn naam is Maurilla van den Broek en ik ben lang geleden aan een reis begonnen over onverharde paden, daar waar de mooiste bloemen bloeien, veelal tegen de stroom in en mijn hart volgend.

Ik beweeg van binnenuit en laat mij leiden door mijn intuïtie om dáár uit te komen waar ik nodig ben en iets te doen heb.

Tijden kan ik dobberen op zee, niet wetend waarheen, totdat ik weer vaste grond heb gevonden. Ik kom hierdoor op de meest prachtige plekken. Ik ben nieuwsgierig, onderzoekend, luisterend, voelend en kan zijn, waarbij ik mij laat leiden naar nieuwe paden.

Door een rodelongeval heb ik ook zelf mogen ervaren hoe het is om aan de andere kant te staan. De kant van de revalidatie, het leren omgaan met beperkingen en op een andere manier naar mijn leven te kijken en deze opnieuw invulling te geven. Deze persoonlijke ervaring heeft ervoor gezorgd dat ik in aanraking ben gekomen met de alternatieve en complementaire geneeskunde. Daar waar de reguliere geneeskunde niets meer voor mij kon doen heeft de holistische kijk vanuit de alternatieve en complementaire geneeskunde, mij als mens weer completer gemaakt.

Deze eigen persoonlijke ervaring heeft mijn transitie naar een meer holistische kijk op de mens en het leven versneld. Een integratie van deze 2 werelden is voor mij nu een belangrijk uitgangspunt in mijn handelen. Wij mensen zijn zoveel meer zijn dan alleen onze delen. Alles is een en alles is met elkaar verbonden. Vanuit deze visie wil ik zijn, leven en werken.

Mijn missie is bewustzijnsgroei tussen hoofd, hart en buik en van daaruit te bewegen, uitgaande van het zelfhelend vermogen van ons lichaam.


Naast mijn opleiding geneeskunde ben ik fysiotherapie gaan studeren. Vanuit de fysiotherapie voelde ik mij dichter naast de mens staan.

De mens die mij fascineert in al haar facetten en waarbij ik al mijn kennis en weten kan samenbrengen in wat ik voel, denk en doe.

Na mijn afstuderen heb ik 14 jaar in de Revalidatiecentrum De Hoogstraat gewerkt. Vanaf 2015 ben ik vanuit mijn eigen praktijk Overdwars gaan werken. Ik ben wederom op reis gegaan, als pionier in een onontgonnen gebied om te realiseren waar ik van droomde, wat ik in essentie te doen had, namelijk neurorevalidatie op de kaart zetten in de thuissituatie. Bekendheid, kennis, samenwerking en een veilige haven in de thuissituatie voor de mensen en hun naasten, na een vaak ingrijpende en levens veranderende diagnose. Nu bijna 10 jaar later is mijn missie geslaagd en worden er in veel praktijken wel een vorm van neurorevalidatie aangeboden en is er veel meer herkenning en erkenning voor deze groep mensen.

Voor mij tijd om mijn reis verder te vervolgen. Als persoon, als ervaringsdeskundige en als therapeut heb ik mij in de loop der jaren opengesteld voor allerlei complementerende en alternatieve behandelvormen waaronder osteopathie, viscerale- en craniosacrale therapie, orthomoleculaire therapie, creatieve therapie, stembevrijding en dans. Hierbij heb ik een aantal prachtige reizen naar binnen mogen maken, nog meer op zoek naar mijn eigen stem. En iedere vorm op haar eigen manier en op haar eigen tijd, waardoor er bij mij een bewustzijnsgroei heeft plaatsgevonden en nog steeds groeiende is en ik steeds meer vanuit mijn essentie leef.

En door deze groei merk ik dat fysiotherapie met al haar protocollen, wetten en regels mij steeds verder doet verwijderen van mijn essentie.

Ik ben ervan overtuigd dat er meerdere wegen naar Rome leiden en dat het vooral belangrijk is naar je lichaam te kunnen en durven luisteren, ook al heb je beperkingen. En hierbij het vertrouwen te hebben dat je lichaam precies weet wat hij/zij nodig heeft om de verbinding tussen hoofd, hart en buik te kunnen maken. Je hebt de antwoorden al in jezelf. De grootste uitdaging zit hem in de stilte en het durven luisteren.

Zo heb ik in 2022 deelgenomen aan een Vision Quest: een prachtige reis van 10 dagen waarvan 4dagen en nachten tussen de rotsen in een nog ongerepte natuur in het hoge Noorden van Zweden in stilte, met allen mijzelf en een flesje water, opnieuw luisterend naar mijn stem. Na terugkomst ben ik begonnen aan de opleiding tot craniosacraal therapeut. De zachte handreiking waarmee je daar luistert en het open hart waar je mee kijkt naar wat een lichaam je wilt vertellen. Het enige wat er van mij gevraagd wordt is er te zijn. En hoe mooi is dit? THUISKOMEN